کاشت مو

هزینه کاشت موی سر در تهران، اصفهان و شیراز – آپدیت ۱۴۰۰

آیا قیمت پایین هزینه کاشت مو در ایران دلیل بی کیفیتی آن است ؟